påmelding

Fyll inn skjema

  1. Send inn skjema.
  2. Du får tilsendt faktura.
  3. Når denne er betalt får du bekreftelse på plassen din. Eventuelt havner du på venteliste.
  4. Du får tilsendt informasjon og oppgave som gjennomføres før vi møtes.

Vi gleder oss til å treffe deg!

 

Kine & Ingvild